استان خراسان رضوی 
19 مجيد اطهري مشهد 51 37278837
استان خراسان جنوبی
20 جعفر ناصری بیرجند 56 32228466
استان خوزستان
21 جعفر شفیعی
مریم مالکی زاده
آبادان 61 53324040-1
22 عبدالغفور پشم فروش اهواز 61 32217117
23  رامین مدرسی بندر ماهشهر 61 52326085
24 مجید عامری اهواز 61 33362710
25  عبدالرضا بقالیان زاده اهواز 61 32216747-32216733
26 مجتبی شیخیان اهواز 61 43635355
27 شاکریان اهواز 61 32221545-32235387
28 کنعانی زاده شایگان 61 53726372
29 علی مسموع بهبهان 61 52833786
30 محمدرضا روغنییان دزفول 61 42236101و6
31 موسی پارسانیا دزفول 61 42272855-7
32 محمد علي صالحه شوشتر 61 36229792
استان زنجان
33 محمد احمدی زنجان 24 33320889
استان سمنان
34 محمود کرمی سمنان 23 33437815
35 علی بنی عامری دامغان 23 35230490 -35230490
32238261-35254472
استان سیستان و بلوچستان
36 آزما شهرکی زاهدان 54 33212178
37 غلامعلی کردی زاهدان 54 33254216
استان فارس
38 غلامعلي توكلي شيراز 71 32348520-3
39 سعید شجاعی شیراز 71 32237756-7
استان قزوین
40 نیک پی قزوین 28 33332813
استان قم
41 آقای فرجی قم  25 36705053
استان البرز
42  فرشاد شمس  کرج 26 32256434
43 فرد آذر نظرآباد 26 45351898
استان کردستان
44 صالحی سرکوت مریوان 87 34602463
34594329
45 ابراهیم مجیدی سنندج 87 33291105
46 ایرج خرم بیجار 87 38237304
استان کرمان
47 عباس نجمی نژاد کرمان 34 32454345-8
استان کرمانشاه
48 کریم زرهون کرمانشاه 83 37296994
37226993
37237657
37223826
استان گلستان
49 حالت قلی شیر محمد لی گنبد 17 33223232
50 عجم-عبداله آزادشهر 17 35735512-14
51 اصغری گرگان 17 32433014
52 یزدی گرگان 17 32228464
53 محمدی فر گرگان 17 32233402-32243907
54 قزجه بندر ترکمن 17 34425002
استان گیلان
55 علیزاده رشت  13 9113384015
56 بهزاد ناطقی انزلی 13 44531511
استان لرستان
57 عباس پارسا بروجرد 66 42469150
استان مازندران
58  سلحشور آمل 11 43141182-4
43141300
59 حسین برزگر آمل 11 43237404
43234710
60 عزت ا.. نوع پرور آمل 11 43270051-4
61 هوشنگ ابراهیمی بابل 11 32198457
32195573
62 رضاپور بابل 11 32333494- 32313710
32322312
63 محمد ابراهیم کرباسی بابل 11 32204444
62 حسینعلی قربان نیا میرک محله چالوس 11 52252203
استان مرکزی
64 پوراحمدی و رضوانی ساوه 86 42222367-42222571
65 نعمت اله برجی ساوه 86 42462330
66 پارسائیان-داود آبادی اراک 86 32274160-33813
استان هرمزگان
67 طباطبایی بندرعباس 76 32222407
68 قاسم عباسی بوشهر 77 33324111
استان همدان
69 جمال زیوری همدان 81 38216517
38218660
38218661
استان یزد
70 محمد حسین حداد یزد 35 36261327
71 تعاونی لوازم خانگی یزد یزد 35 36266969

 

تلفن: 82115  و 4-88736860
خدمات پس از فروش : 82119  و 2-82113500
دورنگار :  82113300  و 88730506
پست الکترونیک : info@sepehrelectric.com
شبکه های اجتماعی :

Facebook googleplus instagram