بخاری بدون دودکش سرامیکی سپهرالکتریک SE80000C

طراحی منحصر بفرد محصول / داراي بازده انرژي A / داراي 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

بخاري بدون دودکش سرامیکی SE5000CF

طراحی منحصر بفرد محصول / داراي بازده انرژي A / داراي 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش / مدل SE5000CF داراي فن می باشد که به گرم شدن سریع تر محیط کمک می کند .

بخاری بدون دودکش شعله آبی SE5000B

طراحی منحصر بفرد محصول / داراي بازده انرژي A / داراي 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

بخاری بدون دودکش سرامیکی سپهرالکتریک SE80000CF

طراحی منحصر بفرد محصول / داراي بازده انرژي A / داراي 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

بخاری بدون دودکش سرامیکی SE5000C

طراحی منحصر بفرد محصول / داراي بازده انرژي A / داراي 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

بخاری بدون دودکش شعله آبی SE8000B

طراحی منحصر بفرد محصول / داراي بازده انرژي A / داراي 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

بخاری بدون دودکش سرامیکی سپهرالکتریک SE80000C

طراحی منحصر بفرد محصول / داراي بازده انرژي A / داراي 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

بخاری بدون دودکش شعله آبیSE5000BF

طراحی منحصر بفرد محصول / داراي بازده انرژي A / داراي 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش / مدل SE5000BF داراي فن می باشد که به گرم شدن سریع تر محیط کمک می کند .

بخاری بدون دودکش شعله آبی SE8000BF

طراحی منحصر بفرد محصول / داراي بازده انرژي A / داراي 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

 

تلفن: 82115  و 4-88736860
خدمات پس از فروش : 82119  و 2-82113500
دورنگار :  82113300  و 88730506
پست الکترونیک : info@sepehrelectric.com
شبکه های اجتماعی :

Facebook googleplus instagram